ZalenReserverenPrijzen

Actueel

Bijeenkomsten over plannen en ideeën twee locaties de Valuwe

Bijeenkomsten over plannen en ideeën twee locaties de Valuwe

05-09-2019

Voor de wijk De Valuwe bestaan er plannen om op termijn een nieuwe invulling te geven aan twee terreinen:

  • het terrein aan de Mgr. Zwijssenstraat (de voormalige Gabriëlschool/kringloopwinkel//huidige gymzaal, begrensd door de Mgr. Zwijssenstraat, de Prof. v.d. Brinkstraat, de Karel Doormanstraat en de spoorlijn)
  • het terrein aan de Robijnlaan (het voormalige Merletcollege, begrensd door de Robijnlaan, de Toermalijnlaan, de Wolweversgaarde en de spoorlijn).

Twee bijeenkomsten

Om direct omwonenden van beide locaties en andere belangstellenden te informeren over de stand van zaken rond deze ontwikkelingen - en om meningen over deze plannen en ideeën te peilen - organiseert de gemeente Cuijk twee openbare bijeenkomsten:

  • donderdagavond 5 september 2019 voor de locatie Mgr. Zwijssenstraat
  • donderdagavond 12 september 2019 voor de locatie Robijnlaan

MFA De Valuwe

De bijeenkomsten vinden allebei plaats in mfa De Valuwe (De Valuwe 1) en beginnen om 19.00 uur. Tijdens deze bijeenkomsten krijgt u schetsen op hoofdlijnen te zien van de verschillende varianten in woningbouw die de gemeente op dit moment in gedachten heeft. Stedenbouwkundige Guido Yntema van het bureau Sro geeft tijdens de bijeenkomsten een toelichting op de verschillende varianten.

Uw mening

Daarnaast krijgt u tijdens de avonden de gelegenheid uw mening te geven. Wat vindt u als omwonende van de voorgestelde varianten? Wat zijn de eventuele voor- en nadelen ervan? Uw inbreng wordt vervolgens meegenomen in het verdere proces om te komen tot een mooi en duurzaam plan voor beide locaties. Dus wilt u meedenken over de invulling van beide locaties aan de Mgr. Zwijssenstraat (5 september 2019) en aan de Robijnlaan (12 september 2019)? Kom dan naar mfa De Valuwe!

1 2 3 4 ... 27 volgende >

 

 

Sponsoren