ZalenReserverenPrijzen

Actueel

Presentatie huisstijl mfa De Valuwe

Presentatie huisstijl mfa De Valuwe

11-11-2017

Het zal niemand ontgaan zijn dat half september in de  voormalige H. Jozefkerk in De Valuwe de werkzaamheden gestart zijn om deze om te vormen naar een mfa. (Mfa is een afkorting voor Multifunctionele Accommodatie)

De sloop is voortvarend verlopen en momenteel wordt er zelfs al een nieuwe vloer gestort.  De opening staat gepland op 27 april 2018.

Uiteraard  wordt er niet alleen aan het gebouw zelf hard gewerkt: achter de schermen wordt er door  de beheerstichting hard gewerkt aan de inrichtingen en invulling van mfa De Valuwe.

Mfa De Valuwe

De MFA wordt het nieuwe hart van De Valuwe waarin beheerstichting mfa De Valuwe, GGZ Oost Brabant en Fysiotherapie De Valuwe onderdak zullen vinden. Intercultureel Centrum Safina, KBO, wijkraad De Valuwe, Dichterbij, SWOC, de parochie H. Jozef en anderen gaan ook van de MFA gebruik maken. Aan de balie zullen er verschillende diensten aangeboden worden en de wijkmeester en de wijkagent zullen in de nieuwe MFA hun spreekuren houden. Ook voor nieuwe huurders is er nog ruimte.

 

Functie

De mfa staat ten dienste van de inwoners van De Valuwe. Het streven is dat de mfa een belangrijke sociale en maatschappelijke functie gaat vervullen in de wijk. Dit nieuwe hart van De Valuwe gaat  een plek worden voor ontmoeting en ontplooiing van activiteiten. Maar mfa De Valuwe gaat vooral ook voor verbindingen zorgen tussen de verschillende bevolkingsgroepen (oud/jong, verschillende culturele achtergronden,  met of zonder beperking) die De Valuwe rijk is.

 

Duurzaam en effectief

De mfa gaat een gebouw worden waar duurzaamheid een zeer belangrijke rol speelt. Zonnepanelen, eigen warmtepompvoorziening en andere energiezuinige maatregelen, worden in goed overleg met de gemeente aangebracht.

De ruimte in de mfa is zo effectief mogelijk ingedeeld. Er zijn  een ontmoetingsruimte, activiteitenruimte, diverse vergaderruimten, een professionele keuken en een kantoorruimte.

 

Beheerstichting

Om deze mfa tot een succes te maken is er een beheerstichting in het leven geroepen.  Deze stichting bestaat uit een vaste kern van 5 bestuursleden en wordt ondersteund door een klankbordgroep die gevormd wordt door een afvaardiging van potentiële gebruikers. Deze beheerstichting is al ruim twee jaar achter de schermen bezig om een succes van mfa De Valuwe te maken. Nu de werkzaamheden zo ver gevorderd zijn dat de opening van de mfa in zicht komt is het tijd voor de beheersstichting om een stapje naar voor te doen.

 

Presentatie

De beheerstichting  nodigt iedereen graag uit om op vrijdag 17 november om 13 uur aanwezig te zijn bij het bouwhek voor de nieuwe mfa. Hier zal een doek met het nieuwe logo van mfa De Valuwe onthuld gaan worden. Ook zullen die dag de website en het bijbehorende Facebook- en LinkedInpagina Twitteraccount de lucht in gaan zodat iedereen op de hoogte kan blijven van de vorderingen rondom de bouw en ingebruikname van mfa De Valuwe. 

 

Presentatie huisstijl mfa De Valuwe
1 2 3 4 ... 28 volgende >

 

 

Sponsoren