ZalenReserverenPrijzen

GGZ Oost Brabant

Als mede gebruiker van het gebouw werken we veel samen.

Ze staan voor 'gezondheid die je je eigen familie gunt' en zijn er voor burgers met complexe psychische zorgvragen. Voor hen bieden zij veilige, menslievende zorg.

Kwetsbare mensen met complexe psychische klachten en psychiatrische aandoeningen kunnen bij hun terecht.

 

De GGZ en de Fysiotherapie De Valuwe zijn beide vaste medebewoners van ons gebouw.

Meer info

Fysiotherapie De Valuwe

We zijn er natuurlijk super trots op dat Fysiotherapie De Valuwe door zich in de mfa te vestigen weer helemaal terug is in De Valuwe.

Fysiotherapie De Valuwe behandelt klachten aan het bewegingsapparaat.

Mensen met dergelijke klachten worden geholpen met als doel beweeglijkheid te verbeteren en pijn te verminderen.

Fysiotherapie De Valuwe en de GGZ de zijn beide vaste medebewoners van ons gebouw.

Meer info

KBO

Cuijk/Noord, Katwijk en Heeswijkse Kampen

De KBO is de grootste seniorenorganisatie van het land en bestaat uit verschillende afdelingen, zelfs bij u in de buurt dus. Zij biedt raad en ondersteuning bij het verkrijgen van financiële rechten en belastingteruggave. Zij zet zich voorts in voor uw belangen op landelijk, provinciaal én plaatselijk niveau. Onze afdeling organiseert jaarlijks, tesamen met KBO-Centrum een bustocht; wij vieren gezamenlijk onze kerstmiddag en Ontmoetingsdag. En ieder jaar ontvangen onze leden een kersttractatie.  11 Keer per jaar krijgt u onze ledenmagazine ONS in de bus.

Voor de liefhebbers zijn er kien- en rikmiddagen; wekelijks vindt er een voormiddag koersbal plaats en is er voor de dames een handwerk-voormiddag gepland.

Meer info.

Intercultureel Centrum Safina

Een centrum voor ontmoeting, informatie en advies voor alle mensen die hun weg in de Nederlandse samenleving willen en moeten vinden.

Al jaren werken we met mensen met verschillende culturele achtergronden, dus hebben we een grote expertise opgebouwd.

IC Safina is onderdeel van Sociom (voorheen RMC Radius), organisatie voor welzijn, Land van Cuijk.
Sociom is een brede welzijnsorganisatie met specialisaties op het gebied van jongerenwerk, ouderenwerk, integratie- en vluchtelingenwerk, vrijwilligerswerk en buurtwerk.

Bij IC Safina werken twee beroepskrachten en zijn er rond 35 vrijwilligers actief.

De Vrijwilligers.
Bij Safina zijn gemiddeld 35 vrouwen actief als vrijwilliger op allerlei manieren. Ze geven Nederlandse taalondersteuning bij Safina, ‘t Startblok, Padbroek en de Regenboog, organiseren activiteiten, helpen de gastvrouw, doen PR activiteiten en onderhouden de website. Daarnaast is er een grotere groep vrouwen en mannen die als nodig is bijspringen, denk aan de kerstviering.

Reyhan en een aantal vrijwilligers vormen de klankbordgroep. De klankbordgroep is toekomstgericht d.w.z. er worden plannen gemaakt voor de komende 10 jaar voor Safina. Er wordt nagedacht over de kernwaarde van Safina; wat behouden moet blijven, maar ook wat veranderd / vernieuwd kan worden. In de groep wordt niet alleen gepraat, de plannen voor de korte termijn worden direct in daden omgezet. Dat alles met veel toewijding, vrouwenpower en deskundigheid.

De bezoekers.

Safina staat open voor alle vrouwen en mannen van de gemeente Cuijk en omgeving. Safina is een ontmoetingsplek voor de vele culturen, die Cuijk rijk is, een unieke plek waar diversiteit zichtbaar wordt. Hier wordt samen gewerkt, ontwikkeld, ontplooid, geleefd, gelachen, gehuild  – altijd met respect  voor de ander.

Meer info.

Wijkraad De Valuwe

De doelstelling van de Wijkraad is in brede zin het behartigen van de belangen van de bewoners van de wijk de Valuwe, meer specifiek zetten we ons in voor het vergroten van de leefbaarheid van de wijk. Dit doen we niet voor, maar met de bewoners; deze blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun wijk. 

De Bewoners zijn een van de drie mede-eigenaren van de wijk, de wijkraad vertegenwoordigt de bewoners in overleggen met de andere twee mede-eigenaren; Mooiland en de Gemeente Cuijk. 

De kracht van de wijkraad zit in de wijkraadsleden; allemaal mensen met hart voor de wijk die, ieder op zijn/haar manier, een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk.

Meer info

De Parochie H. Martinus

Op 1 januari 2013 is de nieuwe parochie H. Martinus opgericht door de bisschop van 's-Hertogenbosch als een fusie tussen de parochies van Beers, Cuijk, Katwijk, St. Agatha en Vianen. Op 1 juli 2013 is hier de parochie van Linden aan toegevoegd.

Met de start van de nieuwe parochie is er ook een nieuw logo ontwikkeld door Titus Peters. Centraal staat in het logo de M van onze patroonheilige Martinus van Tours. Van hem is het meest bekende verhaal dat hij zijn mantel deelde met de arme man aan de poort van Amiens.

De kleurrijke blokken (zeven, naar het aantal van de geloofsgemeenschappen)  symboliseren de Mantel die ze met elkaar delen. De blokken groot en klein vormen ook de bouwstenen van de nieuwe parochie: elke geloofsgemeenschap, elke steen is belangrijk om een goed fundament te verzorgen. De kleuren geven aan dat elke geloofsgemeenschap bijzonder is, elk met haar eigen historie en tradities,
Geloofsgemeenschap H. Jozef gaat in de mfa wekelijkse haar vieringen houden.

Meer info.

Wijkmeester Peter Hendriks

Wat doet een wijkmeester eigenlijk?

Een wijkmeester is de ogen en oren van de Valuwe, voor wat betreft de leefbaarheid in de wijk. Een wijkmeester is het eerste aanspreekpunt voor de bewoners uit de wijk. Hij/zij heeft een signalerende, adviserende en/of doorverwijzende rol en waar nodig spreekt hij/zij wijkbewoners aan op hun gedrag.

Op de volgende tijden is de wijkmeester bereikbaar:

Dinsdag, woensdag en vrijdag: 09.00-17.00 uur
Donderdag:                               13.30-16.30 uur

Donderdagmiddag van 14.00-16.00 uur is er een inloopspreekuur in mfa De Valuwe.

Contact:  06-20498913  of  peter.hendriks@cgm.nl
 
 
 

Lokaal FNV Land van Cuijk Plus

Lokaal FNV is de vakbondsorganisatie op lokaal niveau.
Dichtbij, invloedrijk en voor & door leden.
Zichtbaar, dichtbij en toegankelijk voor leden en kaderleden.
Voor ontmoetingen, vergaderingen, spreekuren.
Maar ook voor belastingadvies, (net)werken, opleiden en nog meer activiteiten.

Bij onze spreekuurlocaties kunt u terecht met vragen over werk en inkomen.
De spreekuren worden bemand door deskundige en FNV-gecertificeerde vakbondsvrijwilligers.

Inloopspreekuur in MFA De Valuwe: Maandag: 19.00 - 20.30 uur (om de week) 

 

meer info

 

 

 

 

Sponsoren