ZalenReserverenPrijzen

Gemeente Cuijk

De gemeente Cuijk heeft ons enorm geholpen om onze schitterende mfa te kunnen realiseren.

Als eigenaar van het gebouw stellen zij ons in staat om onze activiteiten te ontplooien.

Het Oranje Fonds versterkt projecten die mensen echt met elkaar verbinden

Het Oranje Fonds is het grootste nationale fonds op sociaal gebied. Jaarlijks besteden ze € 30 miljoen aan hun doelstelling waarvan bijna € 27 miljoen aan directe financiële bijdragen in ruim 9000 sociale initiatieven in Nederland en in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het Oranje Fonds wil betrokkenheid in de samenleving bevorderen. Door hun steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.

Het Oranje Fonds steunt projecten op het gebied van sociale cohesie en sociale participatie. Bijvoorbeeld: kleinschalige buurtinitiatieven, mentorprojecten voor jongeren en taalprogramma's.

De kunst van het geven

Het Prins Bernhard Cultuurfonds ondersteunt cultuur, natuur en wetenschap in Nederland. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleren we bijzondere initiatieven en talent. Ook geven we particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie.

VSBfonds steunt iedereen die actief wil meedoen

En iedereen die anderen actief uitnodigt tot meedoen met projecten die zorgen voor nieuwe verbindingen. Tussen verschillende mensen met verschillende levens. Of die zorgen voor persoonlijke groei en toegang tot nieuwe kansen en meer mogelijkheden. Zodat iedereen zijn of haar plek krijgt in onze diverse samenleving.

Rabobank Clubkas Campagne & Fonds Maatschappelijke Projecten

 

Samen bereik je meer dan alleen.

Rabobank versterkt de lokale samenleving op het gebied van sport, cultuur en maatschappij door middel van de Rabobank Clubkas Campagne en het Fonds Maatschappelijke Projecten.

 Dr. C.J. Vaillant Fonds

Het Goede Doelen Fonds van de LVC ondersteunt sinds 1997 een breed palet aan goede doelen en waardevolle initiatieven .

Iedere (bij voorkeur als ANBI erkende) organisatie kan het Fonds, genoemd naar de eerste persoon die in Nederland gecremeerd is, om financiële ondersteuning vragen.

Brentano's Steun des Ouderdoms

Stichting Roomsch Catholijk Burger Oude Mannenhuis ‘Brentano’s Steun des Ouderdoms’.
Deze stichting is in oktober 1821 opgericht en heeft als doel het bevorderen van het welzijn van ouderen en al wat daarmee verband houdt, in de breedste zin van het woord.

Ze werken op basis van een in 2004 gesloten convenant nauw samen met Het R.C. Maagdenhuis en het Nationaal Ouderenfonds. 

 

Stichting het R.C. Maagdenhuis

De kernactiviteit van Stichting het R.C. Maagdenhuis is maatschappelijke projecten te ondersteunen door een financiële bijdrage en/of door advies en begeleiding.

Het gaat om projecten, die op initiatief van de doelgroep zijn ontstaan en direct ten goede komen aan de doelgroep. De primaire doelgroepen zijn jongeren en ouderen.

Het Maagdenhuis initieert en ondersteunt projecten die de ontmoeting tussen mensen stimuleren en projecten die mensen zingeving en houvast bieden.

 

 

Sponsoren